Terug

Spanjeschool

Spanjeschool

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds, samen gestructureerd via DBFM Scholen van Morgen nv. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten. Elke school van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

Voor de Spanjeschool werden de huidige inplanting van de speelplaats en de toegankelijkheid van de school opnieuw bekeken zodat de school een open karakter krijgt naar de straatzijde toe. Er is gekozen voor een samengesteld ontwerp bestaande uit deels nieuwbouw en deels renovatie. De nieuwbouw bevat de klaslokalen en een refter, de renovatie bevat het leraarslokaal en polyvalente ruimte tussen twee bestaande gebouwen. De school biedt met zijn totale oppervlakte van 1779 m² plaats aan 300 leerlingen van het basisonderwijs.

BAM fm zal gedurende 30 jaar instaan voor het eigenaarsonderhoud.

  • Type
    Scholen
  • Bouwheer
    AG Real Estate
  • Looptijd van het contract
    30 jaren