Terug

Respect. Naleven. Ingrijpen.

Een open veiligheidscultuur, waarbinnen we elkaar aanspreken op onveilig gedrag, is waar wij als BAM fm naar streven. Om dit te bereiken, hebben wij tien veiligheidsgedragsregels geformuleerd.
Ze tonen waar wij voor staan. Met de veiligheidsgedragsregels stimuleren wij iedereen om in actie te komen en elkaar aan te spreken op onveilige situaties. Dit helpt ons het aantal ongevallen verder terug te dringen.

Nul ongevallen, dat is ons streven!

Wat ons als BAM fm drijft is samengevat in drie veiligheidsprincipes: respect, naleven, ingrijpen.

Respect op de werkvloer begint met oprechte aandacht voor je collega’s. Naar elkaar luisteren, belangstelling tonen en je verplaatsen in de wereld van de ander. Samen een veilige werkomgeving creëren.

Respect vanuit de leidinggevende betekent: contact zoeken met de werkvloer. Alleen door onder de mensen te zijn, leer je hun taal spreken en weet je wat er speelt.

Het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu, zowel de wet- en regelgeving van de overheid als contractuele afspraken met opdrachtgevers en bedrijfsinterne regels.

Ingrijpen in een onveilige situatie op de werkplaats zou dan ook slechts een allerlaatste stap in een reeks van veiligheidsmaatregelen mogen zijn. De afgelopen jaren heeft BAM fm grote stappen gezet om de aandacht voor veiligheid in de harten en hoofden van onze medewerkers te verankeren. Met succes: het aantal arbeidsongevallen is gedaald en het gevoel van veiligheid op onze projecten is toegenomen.

Don’t Walk By. Alleen als mensen de juiste instelling hebben, grijpen ze in bij onveilige situaties. Veel collega’s houden niet van observatieformulieren, veiligheidsenquêtes en andere papieren rompslomp. Toch is het belangrijk om onveilige situaties te melden. Zo behoeden wij elkaar voor ongevallen en kunnen wij van elkaar leren.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen kunnen wij het verschil maken. Wij dagen jou en je collega’s uit persoonlijk leiderschap te tonen.

Grijp jij in als je een onveilige situatie ziet?