Terug
25/05/2023

BAM Gedragscode

Ons doel is helder: bouwen aan een duurzame toekomst. Bij alles wat we doen, is dat het uitgangspunt. De kunst van het bouwen zit hem in bouwen voor gemeenschappen, in bouwen voor het leven. Het is cruciaal dat we hierbij trouw blijven aan onze BAM-waarden en doen wat juist is, met onze Gedragscode als kompas. Onze Gedragscode geeft inzicht in hoe we onze waarden in stand houden en welke verantwoordelijkheden we hebben om het juiste te doen.

Lees hier de Gedragscode van Koninklijke BAM Groep nv.

Speak up

Wanneer u ziet dat onze Gedragscode wordt overtreden of u een vermoeden heeft van mogelijke misstanden, dan kunt u dit rapporteren aan onze compliance officer via doingthingsright@bam.com, zodat we de zaak kunnen beoordelen en waar nodig kunnen onderzoeken, en ervan kunnen leren. U kunt ook contact opnemen met de externe Speak Up-service, via www.speakupfeedback.eu/web/bam. Deze is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. U kunt daar indien gewenst een anonieme melding doen. Voor meer informatie, raadpleeg hier onze Speak Up Procedure.